|Spętani Wolnością|FALL 2015 | JAGNA ZIELIŃSKA

|Spętani Wolnością|FALL 2015
Inspiration: Niewidzialna Wystawa/Fast&Furious.
Fashion designer: Jagna Zielińska
Photo: Jakub Gadzalski
Project manager: Monika Spytkowska
Models: Aneta Smagacz, Monika Bernat, Anna Kowalenko, Weronika Rose Winiecka, Jacek Stefaniak, Chris Kobyliński, Adam Kossut
Hair/Make up: Agnieszka Lars, Małgorzata Karolak
Coach: Robert Żołędziewski
Backstage photo: Beata Krawczyk
Crew/Bodyguards: Sebastian, Robert

Jagna Zielińska
2015