VeryThing

Brand: VERY Thing
Foto: JAKUB GADZALSKI - PHOTOGRAPHY
Model: Klaudia Kozik
Stylist: Wero Wysoczyńska
MUA&hair: Justyna Gumińska make up artist & stylist

Very Thing
2014